Hjem

Innvandring til Skandinavia. Velferdsstater i pluralismens tid - Se foredraget her

Høstens flyktningekrise har brakt fram mange grunnleggende problemstillinger for de skandinaviske velferdsstatene: Hvordan kan man få på plass et innvandringspolitisk regime som balanserer mellom legitim selvbevaring og ivaretakelse av internasjonale menneskerettigheter?  Det er spørsmålet som professor Grete Brochmann belyste i sitt foredrag på Akademiet 21. januar. Se foredraget her

Professor Grete Brochmann. Foto: UiOProfessor Grete Brochmann. Foto: UiO

Velferdsstatene i Skandinavia gir sterke føringer på hva slags innvandringspolitikk det er mulig å føre for ikke å underminere de nordiske modellene over tid. Samtidig har virkemidlene i stigende grad blitt begrenset av globaliseringens mange målkonflikter, av humanitære forpliktelser og av internasjonal rett.

Foredraget vil gi et historisk tilbakeblikk på politikkutviklingen i Skandinavia siden 1970-tallet på områdene innreisekontroll, integrasjon og naturalisering.

 Professor Grete Brochmann er ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

 

Foredraget ble også strømmet direkte via Morgenbladet`s portal

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS