Hjem

Akademiet er på Facebook

Det Norske Videnskaps-Akademi er nå på Facebook. Her legger vi inn informasjon om møter og andre arrangementer. De fleste arrangementene er åpne for alle interesserte. I tillegg til forhåndsomtaler vil vi også kunne gi informasjon om enkelte arrangementer i etterkant. De arrangementene som strømmes, kan man følge blant annet på Facebook.

Det vil også ligge informasjon om Akademiets mange andre aktiviteter. I forbindelse med utdeling av Abelprisen og Kavliprisen er det en rekke arrangementer, blant annet prisutdelinger og forelesninger. Disse filmes og kan ses her også i ettertid.

Vi vil også formidle informasjon fra andre som kan være av interesse for våre lesere.

Obligatorisk!

 
www.facebook.com/detnorskevidenskapsakademi

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS