Hjem

Kaos i hjernen? Ny forståelse i medisin gjennom fysikk, matematikk og datamaskiner

25. februar holder Hans Petter Langtangen foredraget Kaos i hjernen? Ny forståelse i medisin gjennom fysikk, matematikk og datamaskiner. Langtangen er leder ved senter for biomedisinske beregninger, Simula Research Laboratory og  professor ved Institutt for informatikk, UiO. Langtangen ble nylig tildelt Olav Thons Fagpris for fremgragende undervisning innen innen programmering og flere andre felt. 

Foredrag ved professor Hans Petter Langtangen.

Minnetale over Bent Rolstad ved Sigbjørn Fossum
Minnetale over Ivar Samset ved Kåre Venn

Sammendrag

Små utposninger på blodårer (aneurysmer) i hjernen kan sprekke og forårsake hjerneslag.

For å forbedre den grunnleggende forståelsen for de fysiske og biologiske mekanismene bak denne typen sykdommer, kan man utvikle matematiske modeller basert på fysikkens lover og studere slike modeller og deres kliniske konsekvenser på en datamaskin.

Foredraget gir et innblikk i hvordan dette gjøres i dag og hva slags resultater som kan frembringes. Spesielt setter foredraget et kritisk blikk på bruk av matematiske modeller i medisin for bedre å forstå hvilke muligheter og begresninger som ligger i å koble medisinsk forskning tettere opp mot naturvitenskap.

Olav Thons Fagpris
Professor Hans Petter Langtangen ved Institutt for informatikk har vært en pionèr innen undervisning i programmering andre fagfelt. For dette arbeidet belønnes han nå med Olav Thons fagpris for fremragende undervisning på 500 000 kroner.

Langtangen har en klar visjon om hvordan utdanningen bør utvikle seg for at Norge skal bli ledende innen realfag. Han har selv i en årrekke lagt ned en stor arbeidsinnsats bak denne visjonen.

Han så tidlig at bruk av databeregninger ville revolusjonere realfagene - og har jobbet hardg med å utvikle nye læringsmetoder og utdanningsløp med å realisere dette. Han har bidratt sterkt til at UiO er verdensledende på dette feltet.

Langtangen beskrives som en uvanlig god pedagog. Han er godt likt av studentene, noe han er blitt prisbelønt for. UiO-professoren, som også er tilknyttet Simula Research Center, har også gitt ut en rekke nyskapende lærebøker som har nådd ut internasjonalt.

Hans Petter LangtangenHans Petter Langtangen

Om Hans Petter Langtangen
I manage the Center for Biomedical Computing at Simula. This is a Norwegian Center of Excellence with generous funding for a 10-year period: 2007-2017. In addition, a substantial part of my daily work is to be the Editor-in-Chief of SIAM Journal on Scientific Computing, a leading journal in my research field. My research right now is mainly on biomedical flows, in particular CSF flow in the brain and the spine, and on methods for uncertainty quantification. I am also deeply involved with teaching and educational initiatives at the University of Oslo.

 

 

Informasjon

Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Kl. 18.00

Ingen påmelding nødvendig

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS