Hjem

Se foredraget: Den digitale pasienten: Slutt på middelalderens medisin?

Foredrag ved Stephen Friend, SAGE Bionetworks

I dagens medisin er det en asymmetri mellom lege og pasient, i den forstand at pasienten er en passiv mottaker av informasjon og behandling. Pasienten representerer en dårlig utnyttet ressurs som er villig til - og i stand til - å bidra betydelig til både diagnostikk og behandling. Kontinuerlig tilbakemelding fra individuelle pasienter kan gi betydelige bidrag og endre vår tilnærming til både diagnostikk og behandling. Den amerikanske forskeren og entreprenøren Stephen Friend vil fortelle om sitt nybrottsarbeid med å utvikle app-er som pasienter kan bruke til å rapportere til forskere og til sine leger.

Dr. Stephen Friend. Foto: SAGE BionetworksDr. Stephen Friend. Foto: SAGE Bionetworks

Potensialet for slik rapportering er stort for sykdommer som diabetes, Alzheimer, Parkinson, kreft, flere sjeldne tilstander og syndromer og til og med søvnproblemer. Publikum bør ha en rolle både som økonomiske bidragsytere, understøtting av forskning og som pasienter. Friend vil presentere sitt nyskapende arbeid med å lage bærbare, elektroniske enheter for enkel rapportering av viktig informasjon og diskutere hvordan en slik utvikling kan bringe diagnostikk og klinikk fra middelalderen og over i opplysningstiden.

Medisin og ny teknologi

Stephen Friend grunnla og er i dag president i Sage Bionetworks, en ideell amerikansk organisasjon som har skapt et miljø som utvikler verktøy for store samarbeidsprosjekter innen biomedisinsk forskning.  Friend er en autoritet innen kreftbiologi. Han mener at skal en lykkes med biomedisinsk forskning kreves det aktiv deltakelse fra alle parter. Friend ser for seg at publikum engasjerer seg i forskningsprosessen og lager verktøy som skal gjøre dem i stand til å bidra både med data og den ekspertise de måtte besitte.

Praktisk informasjon

Sted: Vitenskapsakademiet
Dato: 10.mars
Tid: 18.00

Ingen påmelding nødvendig

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS