Hjem

Open access seminar på Akademiet

Obligatorisk!

Mandag 25. april inviterer Videnskapsakademiet ved preses Ole Mathias Sejersted til seminar om open access publisering med spesiell vekt på humaniorafagene. Statssekretær Bjørn Haugstad vil innlede om departementets forventninger, og andre foredragsholdere er Jill Walker Tretteberg, Olav Torvund, Curt Rice, Knut Heidar, Bente Andreassen og Håvard Kolle Riis og Alexander Refsum Jensenius.

Det er nå sterke føringer for at forskningsresultater og forskningsdata skal gjøres fritt tilgjengelig, spesielt hvis forskningen er betalt av det offentlige. Tradisjonell publisering i tidsskrifter og bøker eller gjennom andre kanaler hvor leseren må betale for å få tilgang til resultatene og stoffet bør vike for open access publisering der utgiftene f.eks. betales av forfatter. Denne omleggingen har kommet lenger i enkelte fag enn i andre, mens for humaniorafagene er det i mange tilfelle spesielle publiseringstradisjoner som det er viktig å drøfte i lys av kravet om open access publisering. Kunnskapsdepartementet har varslet at det skal komme en Stortingsmelding om humaniorafagene. Problemstillinger knyttet til publiseringsmåter og publiseringskanaler er et viktig element i en slik melding.

Seminaret er åpent men krever påmelding grunnet servering av lunsj.
Gå til påmeldingsskjema

 

PROGRAM

1200-1230 Enkel lunsj for påmeldte deltagere

1230-1245 Ole M Sejersted (Det Norske Videnskaps-Akademi)-Open access publisering. Velkommen og introduksjon

1245-1310 Bjørn Haugstad (Kunnskapsdepartementet)- Departementets forventninger

1310-1335 Olav Torvund (Universitetet i Oslo)- Opphavsrett

1335-1400 Jill Walker Rettberg (Universitetet i Bergen)- Internett, delingsøkonomi og open access: trenger vi fortsatt forlag?

1400-1420 Pause

1420-1445 Curt Rice (Høgskolen i Oslo og Akershus) - How you publish affects the quality of your research

1445-1505 Knut Heidar (Universitetet i Oslo) - Tilbud, etterspørsel og kvalitetsforedling på markedet for vitenskapelig publisering

1505-1530 Bente Andreassen og Håvard Kolle Riis (Universitetet i Oslo) - Et bibliotekperspektiv på tilgang og finansiering av forskningsresultater

1530-1555 Alexander Refsum Jensenius (Akademi for yngre forskere) - Fra monografi til MOOC, åpen forskning i fremtidens humaniora

1555-1600 Avslutning

PÅMELDING

Seminaret er åpent men krever påmelding grunnet servering av lunsj.

Gå til påmeldingsskjema

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS