Hjem

Årsmøtet 2016

Et vellykket arrangement på Grand Hotel!

Obligatorisk!

Årsmøtet ble for tredje år på rad holdt på Grand Hotel, møtet i Rococo og middagen i Speilen.

I underkant av 200 var til stede, deriblant  høyesterettsjustitiarius, inviterte gjester fra departementer, næringsliv, universiteter og samt 24 av Akademiets nyinnvalgte medlemmer.

Obligatorisk!Foto: Thomas Barstad Eckhoff
<br>

Hans Petter Graver, Grete Brochmann og Ole M. Sejersted
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Preses, Ole M. Sejersted, holdt en forskningspolitisk innledning, deretter fikk de nye medlemmene sine diplomer. Karl Ove Moene ble tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen økonomi.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere ble delt og gikk i år til Kyrre Eeg Emblem for fremragende bidrag til medisinsk diagnostikk og til Magne Mogstad for hans fremragende forskning innen økonomi.

Obligatorisk!Øyvind Østerud, Karl Ove Moene, Bjørn Erikstein og Kyrre Eeg Emblem Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg holdt et foredrag hun hadde kalt "Forskning for folkehelse".

Obligatorisk!Camilla Stoltenberg
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Musikalsk innslag var ved tenor og saxofonist Håkon Kornstad.

Obligatorisk!Håkon Kornstad Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Middagen i Speilen ble gjort om fra en sitt-ned middag til en buffet på grunn av at servitørenen var tatt ut i streik, dette ble sporty tatt i mot av alle! Kvelden hovedtaler under middagen var Krista Varantola, tidligere kansler ved Universitetet i Tampere i Finland. Hun snakket om "Academic values: Do we need to fight for them?"

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS