Hjem

Jule- og nyttårshilsen fra preses

God jul og godt nytt år! 2017 blir et spennende år. Vi ønsker velkommen vår nye generalsekretær, professor Øystein Hov som kommer fra Meteorologisk institutt.  For første gang får vi to visepresides, Camilla Serck-Hansen og Anders Elverhøi som også er ledere av hver sin klasse.

Ole M. SejerstedOle M. Sejersted

Det er valgt et nytt styre, og det også nytt at preses blir sittende i to år til slik at det blir en sammenhengende funksjonstid på tre år. Det er ansatt tre nye medarbeidere i staben. Spesielt har vi styrket kompetansen ved å ansette Marina Tofting som sjef for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Jeg vil takke alle våre kontakter og samarbeidspartnere for et aktivt og fruktbart år i 2016! Både på hjemmefronten og internasjonalt har engasjementet vært stort. I året som har gått har det vært utdeling av Abelprisen og Kavliprisen og stor møtevirksomhet.

Jeg vil spesielt takke utgående generalsekretær Øivind Andersen for stor innsats for Akademiet gjennom 7 år. Ved julelunsjen hadde vi gleden av å avduke portrettet malt av Per Lundgren. Jeg takker også visepreses Hans Petter Graver for innsatsen. Han fortsetter som styremedlem. Også det avgående styret har gjort en stor innsats for Akademiet.

Akademiets nye strategi blir styrende for virksomheten og vi har oppnevnt flere utvalg som skal arbeide med forskjellige temaer som forskningspolitikk, internasjonalt arbeid, forskningsetikk og ikke minst Akademiets struktur og innvalgsordning. Fra før er menneskerettighetsutvalget og klima- og ressursutvalget i god gjenge.

Ole M. Sejersted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS