Hjem

Nyttårshilsen fra generalsekretæren

Godt nytt år. Det er med spenning jeg begynner som generalsekretær, og jeg ser fram til å samarbeide med Akademiets ansatte, styre og medlemmer for øvrig. Jeg vil takke min forgjenger Øivind Andersen for hans innsats for Akademiet, og for hans vilje til å dele erfaringer og kunnskap.

Øystein Hov. Foto: Eirik Furu BaardsenØystein Hov. Foto: Eirik Furu Baardsen

Jeg ønsker å arbeide for at Akademiet fortsetter som en viktig samfunnsinstitusjon som fostrer og formidler forskning og kunnskap, uavhengig av økonomiske og politiske interesser. Det er sterke brytninger og endringer rundt oss på alle områder, og behovet for ny forskning og kunnskap om komplekse sammenhenger er økende. Usikkerheten og kompleksiteten vi ser rundt oss, fører til at mange viktige beslutninger baseres på antagelser - "Fearbased decisions are based on perceptions rather than facts". Her har Akademiet en viktig rolle å spille - og som enkeltmedlemmer har vi et betydelig ansvar for kunnskapsgrunnlaget som samfunnsfellesskapet bygger på.

Som generalsekretær vil jeg gjøre mitt beste for at Akademiet skal være en god arbeidsplass, og at huset skal være egnet som arbeids- og møteplass samtidig som stil og atmosfære bevares. Som bindeleddet mellom den valgte ledelsen og de mer operative delene av Akademiet, vil jeg bidra til å realisere den nye organiseringen som nå settes i verk. Kontakt med Akademiets medlemmer er en sentral ansvarsoppgave, og nødvendig for at Akademiet skal fortsette som en viktig og dynamisk institusjon i samfunnet. Jeg håper å utnytte min innsideerfaring fra flere universiteter og fra instituttsektoren, i de siste årene som forskningsdirektør ved Meteorologisk institutt og professor II ved Universitetet i Oslo, i dette arbeidet.

Akademiet favner svært vidt faglig og geografisk, og det er utfordrende å dekke alle interessene og mulighetene på en jevnbyrdig måte. Jeg vil som generalsekretær gjøre mitt beste for å tjene alle deler av Akademiet ved å bygge på medlemmenes bistand og egne erfaringer.

Øystein Hov

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS