Hjem

Hvis klima er så viktig - hvorfor gjør vi da så lite?

Aldri før har forskerne vært sikrere på at mennesker påvirker klimaet. Om handling uteblir kan konsekvensene bli svært omfattende. Samtidig står motkreftene til en slik erkjennelse sterkt. Arne Johan Vetlesen og Per Espen Stoknes belyser temaet fra ulike sider, også filosofisk og psykologisk på Vitenskapsakademiet 30. januar.

Vi ser direkte motforestillinger i politikken både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst i den nye administrasjonen i USA.  Vi ser motkrefter av institusjonell og strukturell art mot å ta klimaproblemet på alvor, ikke minst i det offentlige, mens næringslivet lettere tilpasser seg endringer i rammevilkårene som ellers vil kunne redusere handlekraften og resultatet.

Foto:WWF/ FlickrFoto:WWF/ Flickr

Under overskriften Hvis klima er så viktig - hvorfor gjør vi så lite da? vil Arne Johan Vetlesen og Per Espen Stoknes belyse temaet fra ulike sider, også filosofisk og psykologisk. Sentralt er behovet for å se nytt på utnyttelse av naturens ressurser, hvilke motkrefter som finnes, hvordan komme over barrierene og hvordan kan individet handle for å skape endringer nedenfra og opp?

 

 

Program

18:00   Velkommen og bakgrunn for dagens tema
Nils Chr. Stenseth, leder av Akademiet utvalg for klima, miljø og ressursbruk
18:10  Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo
18:40  Per Espen Stoknes, førstelektor ved BI og stortingskandidat for Oslo MDG
19:10  Pause m/forfriskninger
19:25  Diskusjon

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS