Hjem

Etiske hensyn i regulert befruktning

Livmorstransplantasjon er en ny innovasjon innen transplantasjonsmedisin som fører med seg en rekke etiske problemstillinger. Risikofaktorene for mottagerne er mange, fra inngrep til fødsel. Livmorstransplantasjon er heller ikke et livreddende inngrep. Førsteamanuensis i filosofi Anna Smajdor tar utgangspunkt i dette 16. februar, og ser på hvor vidt graviditet og fødsel bør sees på som et medisinsk problem. I forlengelsen av dette vil hun også utforske en potensiell og kontroversiell løsning, nemlig å bruke hjernedøde kvinner som surrogatmødre.

Foto: 123rf/ Zoya FedorovaFoto: 123rf/ Zoya Fedorova

Minnetale over Per Lønning ved Kjetil Hafstad

Minnetale over Per Brandtzæg ved Ludvig Sollid

 

Anna SmajdorAnna Smajdor

Foredrag av førsteamanuensis Anna Smajdor, Institutt for filosofi, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

 

 

 
Whole body gestational donation: Should we use brain dead women as surrogate mothers?

Sammendrag
Womb transplants are a recent innovation in medicine. However, they raise difficult ethical questions because - unlike other transplants - they are not life-saving, and the medical risks they entail are significant. Recipients of donated wombs are at risk not only from the surgery itself, but subsequently from pregnancy and birth. I will consider whether pregnancy and birth should be treated as medical problems, and explore a potential solution: the use of brain dead women as surrogates. This may appear unethical; however, the procedures required are commonly used in other areas of medical practice, where they do not raise ethical concerns.

 

Praktisk informasjon

Tid: 16. februar, kl 18.00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Påmeldingskjema finner du nederst i denne artikkelen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS