Hjem

31 nye medlemmer valgt inn i Akademiet

Innvaget for 2017 ble formelt godkjent på medlemsmøtet i Akademiet 9. mars. I den matematisk-naturvitenskapelige klasse ble 14 nye medlemmer innvalgt, mens Den historisk-filosofiske klasse fikk 17 nye medlemmer. 

NYE MEDLEMMER 2017

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske

Gr. Navn/Arbeidssted
1  Risebro, Nils Henrik, Universitetet i Oslo
2  Gaina, Carmen, Universitetet i Oslo
2  Larsen, Ann-Cecilie, Universitetet i Oslo
2  Lilje, Per Barth Universitetet i Oslo
2  Siem, Sunniva, Universitetet i Oslo
2  Viefers, Susanne, Universitetet i Oslo
4  Børve, Knut J., Universitetet i Bergen
5  Yoccoz, Nigel Gilles, Universitetet i Tromsø -- Norges arktisk
    universitet
6  Bjørås, Magnar, Oslo universitetssykehus/NTNU
7  Husebekk, Anne, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske
    universiter
8  Hovig, Eivind, Oslo universitetssykehus/UiO

Utenlandske

Gr.Navn/Arbeidssted
4Klopper, Willem M., Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland
5Rieseberg, Loren, The University of British Columbia, Canad
7Blumberg, Richard Steven, Harvard University, USA

Den historisk-filosofiske klasse

Norske

Gr.Navn/Arbeidssted
1  Bull, Ida, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1  Lie, Einar, Universitetet i Oslo
1  Waage, Hilde Henriksen, Universitetet i Oslo
2  Brenna, Brita, Universitetet i Oslo
2  Hawkins, Edgar Stanley, Universitetet i Oslo
3  Johansen, Thomas K., Universitetet i Oslo
3  Morreau, Michael, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske
    universitet
5  Aikio, Ante, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
5  Fløttum, Kjersti, Universitetet i Bergen
6  Jacobsen, Jørn, Universitetet i Bergen
6  Aarli, Ragna, Universitetet i Bergen
7  Hegre, Håvard, Universitetet i Uppsala, Sverige/Institutt for
    fredsforskning
7  Røvik, Kjell Arne, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske
    universitet
8  Lundhaug, Hugo, Universitetet i Oslo

Utenlandske

Gr.Navn/Arbeidssted
1  Deighton, Anne, University of Oxford, Storbritannia
5  Vandenbussche, Wim M., Vrije Universiteit Brussel, Belgia
8  Markschies, Christoph, Humbolt-universität zu Berlin, Tyskland

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS