Hjem

Høstens program på Akademiet

Programmet for høsten 2017 er nesten ferdig. De programpostene som er klare ligger i kalenderoversikten.Det første Akademimøtet er torsdag 14. september. Temaet er "Towards global sustanability: The role of reaserch across disiplines and national boundaries", av professor Deliang Chen fra Göteborgs universitet.

Årets Akademisymposium 16.-17. oktober handler om "Fake News and Alternative Facts". Årets Nansenforelesning holdes av Håvard Hegre ved Universitetet i Uppsala.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS