Hjem

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Å se det hele: Ambisjoner i tidlig moderne vitenskap

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag holdes 13. mars med foredrag av vitenskapshistorikeren Lorraine Daston ved Max Planck Institute, Berlin. Hun tar for seg ambisjoner innen tidlige moderne vitenskap, da spesielt gjennom tegninger og malerier. Målet var å gi seeren en mulighet til å "se det hele" på en gang - et innblikk inn i det umulig. For å realisere dette måtte store mengder informasjon, samlet gjennom århundrer, foredles til en helhetlig visuell eller skriftlig representasjon av forskningen. Påmelding nederst i denne artikkelen.

Historikere som studerer renessansen og tidlig moderne europeisk kunst har lenge bemerket de mange måtene tegninger og malerier gir seeren et innblikk inn i det umulige. 

Det umulige behøvde ikke være mytiske beist som drager og kentaurer, men også mer subtile fremstillinger der kreativiteten til kunstneren appellerer til et ønske om å se bredere, dypere og klarere enn det menneskelige syn noen gang kunne.

Øverst: View of Venice (1500), Jacopo de Barbari, The British Museum. Nedest: Man-Pig, Ambroise Paré, Des monstres et prodiges (1573)Øverst: View of Venice (1500), Jacopo de Barbari, The British Museum. Nedest: Man-Pig, Ambroise Paré, Des monstres et prodiges (1573)

Gjennom 1600- og 1700 tallet har det umulige blitt prøvd vist, igjen og igjen, gjennom historie og filsofi, til og med innen matematikk. Denne forelesningen utforsker ambisjonene i tidlig moderne vitenskap om å se det umulige gjennom et synoptisk syn, altså å se det hele på en gang.

«Det hele» kunne være alt fra de rådende vindene over jorda, en skjult regelmssighet i været eller de essensielle trekkene ved statsadministrasjonen.

Rapporter fra sjøfolk, fra generasjoner av botanikere, fra nettverk av  værobservatører, eller fra endeløse hyllemeter i statsarkiver; i hvert av disse tilfellene måtte en stor mengden informasjon ,samlet fra mange observatører spredt over århundrer og kontinenter, destilleres til en helhetlig representasjon. Vel så ofte var representasjonen visuell: et synoptisk bilde som gjorde det mulig å se mønstre, essensielle trekk og regulariteter samtidig.

Til venstre: Tabelle der Ceremonien, Johann Christian Lünig, Theatrum ceremoniale historico-politicum (1720) Til Høyre: Monstrous birth, Miscellanea curiosa sive ephemeridum medico-physicarum Germanicarum Academiae Caesareo-Leopoldinae Naturae Curiosorum… (Leipzig, 1670)Til venstre: Tabelle der Ceremonien, Johann Christian Lünig, Theatrum ceremoniale historico-politicum (1720) Til Høyre: Monstrous birth, Miscellanea curiosa sive ephemeridum medico-physicarum Germanicarum Academiae Caesareo-Leopoldinae Naturae Curiosorum… (Leipzig, 1670)

Praktisk informasjon

Tid: 13. mars, klokken 18.00 med påfølgende buffet
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Antrekk: Pent
Påmeldingsfrist: 8. mars

Påmelding nederst i denne artikkelen

Lorraine Daston - kort biografi

Obligatorisk!

Lorraine Daston (born June 9, 1951 in East Lansing, Michigan) is an American historian of science. Executive director of the Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) in Berlin, and visiting professor in the Committee on Social Thought at the University of Chicago, she is an authority on early modern European scientific and intellectual history. In 1993, she was named a fellow of the American Academy of Arts and Sciences.

Daston divides her year between a nine-month period in Berlin, and a three-month period in Chicago, where she usually teaches a seminar and assists doctoral students. Her Chicago seminars usually take a textualist approach to philosophical, literary, and historical works; at MPIWG she heads the "Ideals and Practices of Rationality" working group, and has concentrated recently on the late-Enlightenment philosophical conceptualization of reason, and the subsequent rise of a rationality based in algorithms and rules. A frequent subject of past inquiry has been the naturalistic fallacy in philosophy and literature, or "the almost irresistible temptation to attempt to extract moral norms from the world of nature."

Daston was appointed the inaugural Humanitas Professor in the History of Ideas at University of Oxford for 2013. She has also held Oxford's Isaiah Berlin Visiting Professorship in Intellectual History. In 2002, she delivered two Tanner Lectures at Harvard University, in which she traced theoretical conceptions of nature in several literary and philosophical works.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS