Hjem

Det norske oljeeventyret på Nasjonalbiblioteket

1960-årene markerer starten på norsk oljehistorie. Funnet av Ekofiskfeltet var bare begynnelsen. I tiårene som fulgte ble institusjonsoppbyggingen stadig viktigere for å sikre Norge grunnrenten av oljeformuen og det norske oljeeventyret. På årets sommermøte vil professor Einar Lie belyse Norges veivalg. Lå det en helhetlig tenkning bak? Dette vil Lie diskutere.

Torsdag 7. juni avholdes årets sommermøte på Nasjonalbiblioteket. For mer informasjon om møtet, trykk her.

Fotograf Harald Pettersen/EquinorFotograf Harald Pettersen/Equinor
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS