Hjem

Et pionerverk om en pioner

En skandinavisk jury har kåret de 10 beste skandinaviske sakprosabøkene etter årtusenskiftet. Akademimedlem Geir Hestmark er en av 10 forfattere som har nådd opp.

Etter et års intensiv lesing pekte juryen ut 30 gode sakprosabøker. Så ble nåløyet enda trangere – juryen måtte bestemme seg for 10 verdige vinnere. Hestmarks biografi om Jens Esmark, «Istidens oppdager», beskrives som kåringens store overraskelse. Det er ifølge Morgenbladet «et pionerverk om en pioner» som nå løftes frem. Det setter Hestmark pris på: 

- Jeg synes selvfølgelig det er hyggelig å få anerkjennelse for et ganske omfattende arbeid, og at en bok som handler om en stor naturvitenskapelig oppdagelse får bred oppmerksomhet.

Samtidig som anerkjennelsen fra kåringen er viktig, peker den også på det Hestmark kaller «et lite paradoks»:

- Fordi boken er utgitt på et såkalt allmennforlag (Kagge), innbringer den ikke et eneste publikasjonspoeng i dagens akademiske «tellekantssystem», selv om forskningen nedlagt i boken helt opplagt kunne passert som flere doktoravhandlinger. Boken har heller ikke fått ett øre fra Norges forskningsråd, og er et rent con amore prosjekt og ikke et bestillingsverk.

Hestmark ser heldigvis verdien av sakprosasjangeren likevel:

- I Norge har vi i de senere år utviklet en egen genre kalt «sakprosa» med faktabasert litteratur som ved siden av å være opplysende, også er spennende og underholdende, det engelskmenn kaller «a good read». Selv arbeider jeg mye med det rent språklige for ikke å kjede leseren, gjerne med litt humor.

Det har resultert i at jurymedlemmene – som er utpekt på grunnlag av et samarbeid mellom Morgenbladet i Norge, Weekendavisen i Danmark, Aftonbladet i Sverige og panskandinaviske Broen – beskriver boken som «vittig, viktig og velskrevet» og at den er «en forbilledlig studie som hever geologiens vitenskapshistorie til et nytt nivå.» Dessuten er biografiens målgruppe langt større enn det man kan forvente av en vitenskapelig avhandling:

- Ved å skrive den som en biografi når stoffet ut til mange tusen lesere. De får se hvor spennende og menneskelig naturforskning kan være og får et innblikk i vitenskapens mange samfunnsroller.

Da er det kanskje ikke så rart at Hestmarks biografi er utpekt som «en veiviser til verden».

Fotograf: SturlasonFotograf: Sturlason
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS