Hjem

En gammel sal i ny prakt

Restaureringen av Akademiets foredragssal begynte denne uken. Nå skal den bli enda bedre egnet for kunnskapsformidling og engasjement.

Mye har skjedd i Akademiets andreetasje de siste dagene: Lysekronene er i ferd med å demonteres, stolene er fjernet og maleriene som prydet salen er brakt i trygghet på et lager. Det er en stor jobb som gjenstår før dørene til «en av landets viktigste talerstoler» åpner denne høsten:

- Det skal installeres ventilasjonsanlegg, akustikken skal forbedres, stolene skiftes ut, og det blir et moderne anlegg for lyd, lys og formidling, forteller generalsekretær Øystein Hov.

Dessuten skal salens retning snus, men salen vil ifølge Hov ikke bli helt ugjenkjennelig:

- Også i den nye salen vil stolradene plasseres i en bue, men virkningen vil være mer beskjeden enn den var i den gamle salen.  

I tillegg til dette skal elementer fra husets tidligste dager hentes opp:

- Det opprinnelige overlyset vil bli tilbakeført ved bruk av kunstig belysning i himlingen, og rommet vil få tilbake det opprinnelige galleripreget som salen hadde på Hans Rasmus Astrups tid.

Hov er tydelig på forventningene dette prosjektet medfører: 

- Vi håper at dette skal legge bedre til rette for å knytte tettere kontakt med de øvrige universitetsbyene i landet, og gjøre salen enda bedre egnet for kunnskapsformidling og engasjement.

Obligatorisk!
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS