Hjem

En fredelig julehøytid ønskes alle som følger Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker vel møtt til et rikholdig møteprogram for vårsemesteret. De aller fleste møtene er åpne for publikum. Møtekalenderen til høyre har mer informasjon, også om påmelding. Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør og at våre møter og andre aktiviteter skal avspeile dette.

Akademiets generalsekretær Øystein Hov.Akademiets generalsekretær Øystein Hov.

Året som går mot slutten, har vært et aktivt år i Akademiet. Vi har delt ut Abelprisen i matematikk og Kavliprisene i astrofysikk, nano- og neurovitenskap. Og vi har holdt møter og seminarer om aktuelle spørsmål som for eksempel skogforvaltning, om det nukleære trusselbildet i Norge, om fusjoner og rolleforvirring blant norske universiteter, høyskoler og institutter i anledning av at det er ti år siden Stjernøutvalgets NOU «Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning» og om samhold og tillit i det flerkulturelle Norge - endringer i hva det innebærer å være samfunnsborger.

Årskiftet markerer også presesskifte i Akademiet. Professor (em) i medisin Ole M Sejersted avslutter sin treårs periode som preses, og professor i jus Hans Petter Graver tar over.


Øystein Hov
generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS