Hjem

Rundebordskonferanse: Vitenskap for samfunnet

Hvordan kan akademier legge til rette for kunnskapsbasert politikkutforming? Dette er temaet når beslutningstakere og akademikere møtes til rundebordskonferanse 6. februar.

Akademiet har tatt initiativ til å bidra til at viktige beslutninger i samfunnet er vitenbaserte. Dette kaller vi Science Advice. På grunnlag av satsningen og samarbeidet mellom DNVA og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) vil følgende spørsmål belyses: Finnes det uløste Science Advice-oppgaver det er naturlig at vitenskapsakademiene i Norge bidrar med å løse?

Ved å dele erfaringer fra Science Advice-prosesser skal deltakerne på rundebordskonferansen drøfte hvilke Science Advice-mekanismer som finnes i Norge i dag, hvordan de fungerer og hva som mangler. Som en del av det videre arbeidet vil DNVA utarbeide en artikkel om Science Advice i norsk kontekst, basert på diskusjonen.

Rundebordskonferansen er kun for inviterte.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS