Hjem

Åpent for nominasjoner

Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris) tar nå imot nominasjoner. 

Om prisen
Prisen på kr 250 000 deles ut annethvert år, og gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap).
Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utlendinger med fast bosted i Norge.

Prisen het tidligere Fylkesakerprisen, og ble første gang delt ut i 2015. For informasjon om tidligere prisvinnere, se her.


Slik nominerer du
Nominasjoner må inneholde CV og et nominasjonsbrev på opptil 1 A4 side.
Sendes til komitesekretær Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no

Frist 3. mai 2019


Komiteen
Komiteen består av professor Gunn Elisabeth Birkelund (UiO), professor Terje Lohndal (NTNU), professor Hilde Sandvik, professor Andreas Føllesdal (UiO) og professor Tone Sverdrup (UiO).

 

Statutter

Vedtatt på styremøtet i Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse den 23.10.2014.)

1.    Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning. Prisen deles ut annet hvert år, første gang våren 2015.

2.    Det Norske Videnskaps-Akademi står ansvarlig for tildeling til prisvinner og for den øvrige disponering av midlene.

3.    Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse bevilger kr 500 000 til formålet i de årene prisen deles ut. Prisbeløpet er på kr 250 000, de resterende midlene skal benyttes til arbeid med utvelgelsen, arrangementer i tilknytning til prisutdelingen og den administrative oppfølgingen. Prisvinner skal holde en prisforelesning.

4.    Prisen deles ut for forskning innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag (inkluderer rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Før en utlysing kan Akademiets styre bestemme at prisen skal tildeles et nærmere spesifisert utvalg innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag.

5.    Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utlendinger med fast bosted i Norge. Prisen kan eventuelt deles.

6.    Ved annonsering i forbindelse med prisen skal det framgå at prisen støttes økonomisk av Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse.

7.    Det Norske Videnskaps-Akademis styre oppnevner en fagkomité bestående av fem fremragende forskere innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag. Både norske og utenlandske statsborgere kan være medlemmer av komitéen. Akademiet oppnevner et av medlemmene som leder av komitéen.

8.    Fagkomitéens medlemmer oppnevnes for en periode på fire år og kan gjenoppnevnes én gang. Fagkomitéens oppgave er å innstille kandidater til prisen. Det Norske Videnskaps-Akademis styre utnevner prisvinner på bakgrunn av innstillingen fra fagkomitéen.

9.    Fagkomitéens medlemmer kan selv lansere kandidater til prisen. Komitéen har anledning til å benytte konsulenter i forbindelse med arbeidet.

10.    Endringer av statuttene skal foreslås av Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi og godkjennes av Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS