16 Apr 18.00
Åpent
Nina Langeland: Tillit - i koronaens tid
16 Apr 18.00
21 Apr 12.00
4 Mai 18.00
For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte
7 Mai 10.00
Åpent
Konferanse om reiselitteratur