To kinesiske Kavli-institutter innviet

To nye Kavli-institutter ble innviet i Beijing 26. mai  – ett institutt for teoretisk fysikk knyttet til det kinesiske vitenskapsakademiet og ett institutt for astrofysikk knyttet til universitet i Beijing. Instituttet for teoretisk fysikk tas i bruk disse dager, mens astrofysikk-instituttet vil stå klart ved årsskiftet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridtjof Bernt, representerte akademiet i forbindelse med arrangementene i Beijing.

Bilde
Kavli-stiftelsens grunnlegger, Fred. Kavli, under åpningssermonien i Folkets store hall, sammen med lederen for det kinesiske instituttet for teoretisk fysikk, Wu Yueliang. (Foto: Kristoffer Rønneberg)
Kavli-stiftelsens grunnlegger, Fred. Kavli, under åpningssermonien i Folkets store hall, sammen med lederen for det kinesiske instituttet for teoretisk fysikk, Wu Yueliang. (Foto: Kristoffer Rønneberg)

Med de to nye instituttene har Fred Kavli og den amerikanske Kavli-stiftelsen til nå bidratt til opprettelsen av 14 forskningsinstitutter i ulike deler av verden – ti i USA, to i Europa og to i Kina. Stiftelsen arbeider også med planer om å opprette et institutt tilknyttet NTNU i Trondheim.

Instituttet for teoretisk fysikk skal, i tillegg til egen forskning, koordinere forskningsaktivitetene i Kina innenfor dette området, og utvirke at de teoretiske forskningsresultatene prøves ut på anvendte praktiske områder. Instituttet skal også være en katalysator for økt samarbeid med andre relevante forskningsdisipliner, og bidra til internasjonaliseringen av kinesisk forskning gjennom konferanser, sommerskoler og gjesteprofessorater.

Instituttet for astrofysikk skal primært arbeide med grunnforskning knyttet opprinnelsen til og utviklingen av astrofysiske strukturer.

Innvielsessermonien i Beijing, som fant sted i det kinesiske politiske sentrum – Folkets store hall ved Den himmelske freds plass - samlet hele toppskiktet innen kinesisk forskning og forskningspolitikk. Fra Kavli Foundation deltok grunnleggeren selv, Fred Kavli, og stiftelsens president, David Auston. Jan Fridtjof Bernt overbrakte hilsener fra Det Norske Videnskaps-Akademi, og karakteriserte instituttene i Kina som et meget viktig skritt for økt internasjonalt forskningssamarbeid. Han viste til at Kina og Norge har lange tradisjoner for vennskap og samarbeid, og håpet at instituttene i Beijing ville bidra til å styrke relasjonene ytterligere.

Begivenhetene i Kina var også en meget god anledning til å gjøre Kavli-prisen, som det norske akademiet har ansvaret for, bedre kjent internasjonalt. Jan Fridtjof Bernt presenterte filosofien bak og arbeidet med de tre Kavli-prisene i henholdsvis nano-, nevro- og astro-vitenskapene (les mer om Kavli-prisen på www.kavliprize.no ).

 – Det er flere formål med prisene. De skal ikke bare anerkjenne og ære fremragende forskere, men de skal også bidra til å øke offentlighetens forståelse for forskere og deres arbeid, og de skal bidra til økt internasjonalt samarbeid mellom forskere, sa Bernt i sin tale ved åpningssermonien. Han sa at Det Norske Videnskaps-Akademi ser det som en stor ære å ha fått tildelt ansvaret for arbeidet med Kavli-prisen.

I en tale Bernt holdt om Kavli-prisen ved en etterfølgende mottakelse i den norske ambassaden understreket han at forskningsområdene som prisarbeidet omfatter, er de mest fremtidsrettede av alle, og at det er uhyre viktig at det internasjonale samfunnet generelt blir bedre klar over den enorme betydning nye forskningsresultater representerer for menneskelige fremskritt. Han pekte på at det ikke er lett å ”selge” forskning til medier og allmenhet, og han håpet at Kavli-prisen ville være et viktig bidrag for å øke den generelle forståelse for forskningens betydning.