Nominasjoner til Kavliprisen i gang

Nominasjonene av kandidater til Kavliprisen 2008 er nå åpnet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Jan Fridthjof Bernt erklærte dette på en forskningsfestival i York i England 10. september. Nominasjonsprosessen vil pågå fram til 15. desember i år. Prisvinnernes navn vil bli kunngjort 4. juni neste år og prisutdelingen finner sted i Oslo i september 2008.

Bilde
Åpningen av nominasjonsprosessen i tilknytning til Kavliprisen ble erklært på en forskningsfestival i York i England mandag. Fra høyre preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridthjof Bernt, grunnleggeren av prisen, Fred Kavli, og presidenten i det britiske vitenskapsakademiet, Martin Rees. (Foto: Les Gibbon)
Åpningen av nominasjonsprosessen i tilknytning til Kavliprisen ble erklært på en forskningsfestival i York i England mandag. Fra høyre preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridthjof Bernt, grunnleggeren av prisen, Fred Kavli, og presidenten i det britiske vitenskapsakademiet, Martin Rees. (Foto: Les Gibbon)

Kavliprisen består av tre enkeltpriser og er knyttet til forskningsområdene astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap. De skal deles ut til forskere som har gjort en særlig fremragende innsats på sine respektive områder. Hver av prisene består av et kontantbeløp på 1 million dollar, en medalje og et diplom. Initiativet til prisen er tatt av norsk-amerikaneren Fred Kavli, og er et samarbeidsprosjekt mellom hans forskningsstiftelse Kavli Foundation, den norske regjeringen representert ved Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps- Akademi.  

Det Norske Videnskaps-Akademi skal ha det fulle ansvar for administrasjonen av prisarbeidet. På den måten er man sikret at valget av prisvinnere skjer helt uavhengig av den økonomiske bidragsyter. Akademiet har opprettet tre internasjonalt sammensatte fagjuryer bestående av de fremste forskere innenfor de respektive vitenskapsgrenene som prisene skal tildeles i. Fire av jurymedlemmene er tidligere Nobelpris-vinnere. Utvelgelsen av jurymedlemmene er skjedd i nært samarbeid med med vitenskapsakademiene i USA, Kina, Frankrike, Storbritannia, Tyskland. Kavliprisen har ikke bare til formål å ære den enkelte forsker, men også å gi anerkjennelse til forskningsarbeid av den største betydning for menneskenes tilværelse, til å stimulere internasjonalt samarbeid mellom forskere og øke allmennhetens forståelse for forskningens betydning. 


Mer informasjon:
www.kavliprize.no
www.kavlifoundation.no
For ytterligere opplysninger:
Anne-Marie Astad
Informasjonsleder
Det Norske Videnskaps-Akademi
+ 47 41 56 74 06
anne.marie.astad@dnva.no