Fridthjof Nansens belønning til fremragende forskere

Trond Berg og Christoph Harbsmeier mottar i dag Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2008. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i år til Johannes Skaar. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Gunnar Nicolaysen, som deler ut prisene på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 5. mai. 

 

Bilde
Nansmedaljen. (Foto: Novus AS/Ole Røsset)
Nansenmedaljen for fremragende forskning ble godkjent av HM Kongen, som offisiell norsk dekorasjon den 25 april 2007.

Realfag og medisin

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2008 til professor, Ph.D., Trond Berg for hans fremragende studier av cellers funksjon spesielt opptak av store molekyler. Trond Berg er professor emeritus fra Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

Humaniora og samfunnsfag           

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2008 til professor, dr.phil., Christoph Harbsmeier for hans fremragende studier innen kinesisk filologi og filosofi. Christoph Harbsmeier er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitet i Oslo.

 

Pris for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2008 til professor, dr.ing., Johannes Skaar for hans studier i fysikk, spesielt innen klassisk og kvantebasert optisk signaloverføring. Johannes Skaar er professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU.

 

Stor ære

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen samfunnsfag og humaniora er på 150 000 norske kroner hver. Sammen med pengene deles det også ut et diplom og en medalje. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 35 år.