Nansen minneforelsening

Det Norske Videnskaps-Akademi

Foredragsholder: Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo:
"Den politiske Nansen"

Kort sammendrag:

Fridtjof Nansen engasjerte seg bare sporadisk i norsk politikk, til tross for stadige påtrykk og oppfordringer. Mest betydningfull var hans innsats i det dramatiske året 1905, da han spilte en uhyre viktig rolle. I 1909 sluttet han seg til det nye partiet Frisinnede Venstre. I likhet med mange andre i dette partiet var han skeptisk til norsk partipolitikk og til selve det parlamentariske systemet. Enda mer skeptisk var han til trusselen fra den radikaliserte, erklært revolusjonære arbeiderbevegelsen i tiden etter første verdenskrig. Han var med på å stifte det nasjonalistiske Fedrelandslaget i 1925, og de siste årene av sitt liv engasjerte han seg kraftig i organisasjonens agitasjon mot sosialismen.

Men til tross for sine anti-parlamentariske politiske holdninger - Nansen lot seg aldri friste av fascismen. Det er interessant å se nærmere på hvorfor.

 

  • Nansen minneforelesning faller i år på en mandag