Økonomiske virkemidler i klimapolitikken

Vitenskapsakademiets klimautvalg setter fokus på økonomiske virkemidler i klimapolitikken på et seminar torsdag 18. februar fra kl 18.00 – 20.00. Michael Hoel, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og Steffen Kallbekken, forsker, CICERO Senter for klimaforskning vil innlede til debatt. Møtet holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi og er åpent for alle interesserte, opplyser Dagfinn Føllesdal og Nils Roll-Hansen (bildet) fra Akademiets klimautvalg.

Michael Hoel vil snakke om:

  • Hvorfor er en pris på klimagassutslipp – enten i form av en avgift eller i form av en kvotepris – et godt virkemiddel?
  • Er det viktige forskjeller mellom avgifter og kvoter?
  • Hvorfor er andre virkemidler dårligere enn en pris på utslipp?
  • Bør vi bruke andre virkemidler i tillegg til en pris på utslipp?
  • Hvordan er samspillet mellom virkemidler når flere virkemidler blir brukt?
 
Steffen Kallbekken vil snakke om:
  • Utfordringer knyttet til bruk av pris på utslipp som virkemiddel: når fungerer ikke prissignalet, problematiske fordelingseffekter og manglende aksept for avgifter som virkemiddel.
  • Hvordan kan utfordringene møtes?
  • Finnes det virkemidler som er gode alternativer til prising av utslipp?