Klimaforedrag på Akademiet

Klimaforskning, IPCC og tillitskrise var stikkord da Akademiets klimautvalg torsdag 22. april arrangerte åpent kveldsmøte med foredrag og diskusjon. Foredraget  ble holdt av Hans von Storch, professor i meteorologi ved Universitetet i Hamburg og direktør ved Instiutt for kystforskning i GKSS Forskningssenter i Geesthacht.

Bilde
Dr Hans Von Storch
Dr Hans von Storch. Foto: Eirik F. Baardsen

Hans von Storch er ikke i tvil om at antropogent CO2 gir hovedforklaringen på den globale oppvarmingen de siste femti årene. Men han har lenge advart mot krisemaksimering og har nå tatt  til orde for reform av IPCC-prosessen. Von Storch har arbeidet mye med metodiske spørsmål i statistisk klimatologi og bl.a. spilt en viktig rolle i kritikken av "hockekølle"-kurven for  den globale temperaturutviklingen de siste tusen årene. Han har i mange år engasjert seg i tverrfaglig forskning med samfunns- og kulturforskere.

Hans von Storch pekte på flere mulige klimascenarioer, men var  klar på at det ikke var en fasit på dette. Tendenesen er at man ser en klart menneskeskapt temperaturøkning, og han stilte videre spørsmål ved hvor langt man kan dra denne konklusjonen.

Foredraget ble fulgt opp med en engasjerende diskusjon, med mange kommetarerer og innlegg. Debatten gikk på usikkerheten som råder når det gjelder klimaforskningen, hvordan denne usikkerheten skal kommuniseres, og hvor klare konklusjoner man kan trekke.

Se Hans von Storchs foredrag i sin helhet her (PDF)

Bilde
Foto: Eirik Furu Baardsen

 

Bilde
Bildetekst
Venstre: Klimautvalgets leder Nils Roll Hansen. Høyre: Dagfinn Føllesdal under diskusjonen. Foto: Eirik F. Baardsen