Nye medlemmer av året

12 nye medlemmer har blitt innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi. De nye medlemmene ble presentert og mottok dipilom på Akademiets årsmøte 3. mai.

INNVALG - NYE MEDLEMMER 2010

DEN MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE KLASSE
Norske   
Gr.    Navn

1        Sverre O. Smalø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   
4        Truls Eivind Norby, Universitetet i Oslo
5        Thingstad, Tron Frede, Universitetet i Bergen       
6        Per Eystein Lønning, Universitetet i Bergen
       
Utenlandske
2        Peter A. Davies, The University of Dundee, Storbritannia
3        Hans Thybo, Universitetet i København, Danmark
5        Katherine J. Willis, University of Oxford, Storbritannia
6        Angela M. Gronenborn, University of Pittsburgh Medical School, U.S.A.


DEN HISTORISK-FILOSOFISKE KLASSE
Norske   
Gr.    Navn

1        Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo   
3        Bjørn Rishovd Rund, Asker og Bærum sykehus
7        Gunn Elisabeth Birkelund, Universitetet i Oslo       

Utenlandske
7        Annick Prieur, Aalborg Universitet, Danmark