Kunngjøring av Kavliprisen i Akademiet 3. juni

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Chr. Stenseth, vil kunngjøre navnene på vinnerne av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap på Akademiet torsdag 3. juni kl. 15.00. Etter den offisielle kunngjøringen vil lederne av de tre internasjonale priskomiteene begrunne tildelingene. Deretter blir det en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnernes arbeid ved Jim Al-Khalili. Avslutningsvis vil statsråd Tora Aasland gratulere prisvinnerne.

Priskunngjøringen vil bli ledet av Jim Al-Khalili og tv-overført live til New York hvor den vil inngå i åpningsarrangementet på World Science Festival. Arrangementet i New York ledes av Elisabeth Vargas fra ABC News. Fra Det Norske Videnskaps-Akademi deltar generalsekretær Øivind Andersen.

Den delen av arrangementet som tv-overføres til New York vil ta ca. 15 minutter. Deretter blir det en samtale mellom Jim Al-Khalili og lederne av de tre priskomiteene der prisvinnernes arbeid blir utdypet. De internasjonale priskomiteene ledes av Oddbjørn Engvold (astrofysikk), Arne Skjeltorp (nanovitenskap) og Jon Storm-Mathisen (nevrovitenskap).

Både Kavlipriskunngjøringen og den etterfølgende paneldabatten vil bli filmet og vist som direkte Webcast på http://www.kavliprize.no/
Her vil også informasjon om prisvinnerne bli lagt ut umiddelbart etter kunngjøringen.

Bilde
Nils Chr. Stenseth, Jim Al-Khalili og Elizabeth Vargas.
Nils Chr. Stenseth, Jim Al-Khalili og Elizabeth Vargas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongen deler ut Kavliprisen

Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap vil bli overrakt av Hans Majestet Kong Harald under en høytidelig seremoni i Oslo konserthus den 7. september. Hver av de tre prisene er på 1 million dollar. Prisvinnerne mottar også en gullmedalje og et diplom.

Kavliprisen er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavli Foundation i USA og Kunnskapsdepartementet. Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner priskomiteene og står for utvelgelsen av prisvinnerne. Kavliprisen deles ut annethvert år, første gang var i 2008.