Helge Holden ny styreleder for Abelfondet

Professor Helge Holden  er valgt til ny styreleder for Abelfondet for perioden 2010 - 2014. Han overtar etter professor Ragnar Winther som har ledet Abelstyret de siste seks årene.

Det er styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som oppnevner styremedlemmene i Abelfondet etter forslag fra Universitetet i Oslo, Universitets- og høgskolerådet og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Styret består av fem medlemmer som velges for fire år av gangen

Abelstyret for 2010 - 2011 består av:

  • Professor Helge Holden, NTNU (ny)
  • Adm.dir. Kari Gjetrang, Expology (gjenvalgt)
  • Professor Arne Bang Huseby, Universitetet i Oslo (gjenvalgt)
  • Professor Hans Munthe-Kaas, Universitet i Bergen (ny)
  • Professor Anne Borg, NTNU (ny)