Bjørnsonkveld på Vitenskapsakademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Bjørnsonkveld torsdag 14. oktober kl 18.00. Under hovedtittel "Å dikte en nasjon og et samfunn: Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap" blir det holdt to foredrag. Ph.d. Arnfinn Åslund skal snakke om dikterrollen, mens professor Fredrik Engelstad skal ta for seg vitenskap som inspirasjon til diktning. Skuespiller Ruth Tellefsen leser fra Bjørnsons tekster. Møtet er åpent for alle interesserte.

Møtet ledes av professor Eivind Smith, leder av Akademiets historisk-filosofiske klasse som også står som arrangør for dette møtet.

Bildet av Bjørnstjerne Bjørnson er tatt av Anders Beer Wilse, utlånt fra Norsk folkemuseum.