Symposium om marin transport i nordområdene

Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) arrangerte tirsdag 19. oktober et åpent symposium om marin transport i nordområdene. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var kveldens hovedtaler.

Klarere fokus
Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi ønsker i fellesskap å bidra til klarere fokus på forskningens økende betydning i viktige beslutningsprosesser i det moderne samfunnet, og ønsker å åpne nye kanaler for dialog med opinionen og sentrale beslutningstakere.

Som et første skritt i denne retningen, inviterte akademiene i fellesskap til et symposium som fokuserte på transport til havs i de polare områdene.

Temaene som symposiet berørte var blant annet klimautviklingen, oljeutvinning i nord, tekniske aspekter innen marin teknologi, sikkerhet til havs, internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk og havrett.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt hovedforedraget Skipsfart i nordområdene - interesser, ansvar og muligheter.

Les Utenriksministerens foredrag her

 

Inviterte foredrag ved:
Seniorforsker, tidl. direktør Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt: Et isfritt Arktis:
Visekonsernsjef Tor Egil Svensen, Det Norske Veritas: Maritim transport i det høye
nord.
Professor Kaj A. Riska, Centre for Ships and Ocean Structures, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet og ILS Oy, Helsinki, Finland: Challenges and possibilities in Arctic marine operations.
Professor Ole Kristian Fauchald, Universitetet i Oslo: Rettslige rammer for transport i nord.