Symposium i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd

Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen

Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo

Olje og energiminster Ola Borten Moe, Statoils konsernsjef Helge Lund og Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er blant foredragsholderne som vil gi sine innspill innen energipolitikk på Vitenskapsakademiet 1. februar.

Symposiet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd.

Ola Borten Moe og Helge Lund. Foto: Berit Roald / Scanpix, Trond Isaksen / Statoil
Ola Borten Moe og Helge Lund. Foto: Berit Roald / Scanpix, Trond Isaksen / Statoil

Symposiet er en del av et initiativ tatt av de to akademiene for å lage en møteplass der politikk, næringsliv og andre sentrale beslutningstakere kan treffe akademienes forskere til diskusjon om sentrale temaer.

Temaet i år har til hensikt å få belyst de teknologiske, etiske, økonomiske og politiske sidene ved en helhetlig energipolitikk. 

Foredragsholderne:

  • Olje- og energiminister Ola Borten Moe
  • Statoils konsernsjef Helge Lund 
  • Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
  • Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Nils. Chr. Stenseth 
  • Tidligere rektor ved Universitet i Oslo, professor Arild Underdal
  • Norges Forskningsråds administrerende direktør Arvid Hallen
  • President Norges Tekniske Vitenskapsakademi Roy H. Gabrielsen
  • Elkems konsernspesialist Halvard Tveit 
  • Professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk Ånund Killingtveit

H.M. Kongen vil være til stede.

NB: Møtet er fulltegnet

 

Symposiet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd.