Det vanskelige ved virkeligheten: Om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien

Det Norske Videnskaps-Akademi

Foredrag av professor Torill Moi, Duke University, USA.
Før foredraget holder Arild Vollsnes minnetaler over Nils Grinde og Finn Benestad. Åpent møte.

Møtet arrangeres av Akademiets historisk-filosofiske klasse og er åpnet for alle.