Nansen Neuroscience Lectures 2012

Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo

Nansen Neuroscience Lectures arrangeres på Fridtjof Nansens fødelsdag 10. oktober til minne om Nansens viktige bidrag til nevrovitenskapen. Programmet vises som vedlegg. Gratis adgang.

Bilde
A. David Smith and Semir Zeki

Det holdes to foredrag:

  • A. David Smith, University of Oxford:
    "Slowing progression in Alzheimer's disease by lowering homocysteine - evidence from neuroimaging"
  • Semir Zeki, University College London:
    "The neurobiology of beauty"

 

Mer om foredragsholderne:

A. David Smith, FMedSci
Professor emeritus of Pharmacology
University of Oxford
Founding Director of Oxford Project to Investigate Memory and Ageing (OPTIMA)
http://www.medsci.ox.ac.uk/optima
Hon. Assoc. Director MRC Anatomical Neuropharmacology Unit 
http://www.mrc.ox.ac.uk/

S. Zeki, FRS, FMedSci
Professor of Neuroesthetics
(having previously held the Chair of Neurobiology)
University College London
http://www.vislab.ucl.ac.uk/
http://profzeki.blogspot.com/