Guldberg&Waage-dagen 11. mars 2014

Kjemikeren Peter Waage og matematikeren Cato Maximilian Guldberg la våren 1864 fram tre arbeider for Videnskabs-Selskabet i Christiania med felles tittel "Studier over Affiniteten", det første 11. mars. Grunnlaget for massevirkningsloven, en av grunnpilarene i moderne kjemi, ble skapt med disse tre arbeidene og er den eneste naturlov oppdaget av nordmenn. Jubileet markeres med flere arrangementer gjennom året.

Bilde
Den fysisk-kemiske forening ble stiftet i 1858.
Den fysisk-kemiske forening ble stiftet i 1858.

Gjennom 2014 vil jubileet markeres med fagsymposium og festmøte i Oslo 11. mars, med Kjemifestival ved Norsk teknisk museum i november og med landsomfattende formidling av en undervisningspakke som viser massevirkningsloven for elever på ulike skoletrinn.

Første del av programmet 11. mars er et internasjonalt fagsymposium som tar for seg aktuell forskning som viser yttergrensene av massesvirkningsloven. Målgruppen for denne delen er aktive forskere på universitet, høgskoler og næringslivet, f.eks. katalyseforskere med interesse for temperatur- og konsentrasjonsgradienter, biokjemikere som er opptatt av komplekse sammensatte reaksjoner, og alle som arbeider med reaksjonskinetikk; fysikalsk-kjemikere, beregningskjemikere og kjemometrikere. Symposiet foregår på engelsk.

Påmelding til fagsymposium og lunsj (kr. 250) til www.kjemi.no innen 11. februar 2014

Andre del er et festmøte som tar for seg historien om Guldberg og Waages arbeid og beskriver hvordan massesvirkningsloven er viktig i moderne katalyseforskning og industri i Norge. Målgruppen er alle med interesse for kjemi (industri, universiteter, høgskoler, media, forvatning mv.). Studenter og skoleelever er velkomne. Festmøtet foregår på norsk. Festmøtet er åpent for alle.  

Del I. Fagsymposium i DNVAs lokaler ved Drammensveien:
The law of mass action and the future
 
Chair: Prof. Stig Omholt, NTNU
 
9:00-9.30: Driving forces in the world of the molecules
Professor Ronald Kjellander, University of Gothenburg, Sweden
 
9.30-10.00: The law of mass action and its generalizations in biological systems modelling

Professor Eberhardt Voit, Georgia Institute of Technology

10.00 - 10.30 Kaffe
 
10.30-11.00 Non-stoichiometric relations in biology - and the law of mass action
Prof. Poul Nissen, Aarhus Universitet

1100-11.30
The law of mass action as seen from the second law of thermodynamics  Prof. Signe Kjelstrup, NTNU
 
11.30-13.00 Lunsj
 
Del II. Festmøte, Gamle festsal,  Universitetet i Oslo, Karl Johans gate: Fra Guldberg og Waage til kjemisk reaktorteknologi

Ordstyrer: Prof. Einar Uggerud, Universitetet i Oslo

13.00-13.15
Kunstnerisk innslag ved Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor

13.15-13.30
Realfagstudiet-den gang og i framtida
Professor Morten Dæhlen (dekan, MN-fakultetet, Universitetet i Oslo)

13.30-14:00
Massevirkningsloven: Fra et norsk laboratorium ut i verden
Prof. em. Bjørn Pedersen, Universitetet i Oslo

14.00-14.30
Massevirkningsloven i moderne katalyseforskning
Prof. Unni Olsbye, Universitetet i Oslo

14.30-15.00
Reaktorteknologi - kjemisk omsetning i et industrielt perspektiv Seniorrådgiver, PhD Arne Grislingås, Statoil

15.00-15.10
Oppsummering og perspektiver
Prof. Kenneth Ruud, Universitetet i Tromsø President, Norsk kjemisk selskap

15.10-16.00 Utstilling, omvisning