Helseteknologi - muligheter for fremtidens helseutfordringer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt åpningsforedraget på symposiet om helseteknologi på Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 29. januar. Han snakket om «Helseteknologi for bedre og tryggere tjenester».

Bilde
Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder åpningsinnlegg. Foto: Eirik Furu Baardsen
Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder åpningsinnlegg. Foto: Eirik Furu Baardsen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil skape pasientens helsetjeneste - en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Bruk og utvikling av helseteknologi må være til pasienten beste. Det betyr at teknologien må være trygg, bidra til bedre resultater og være kostnadseffektiv, og den må sette pasienten i sentrum.

Pasientenes behov skal være styrende for utviklingen og innretningen av tjenestene, og teknologiutviklingen må støtte dette. Befolkningen har store forventninger til hva helse- og omsorgstjenesten kan gjøre for dem. Det reiser viktige spørsmål og dilemmaer rundt prioritering av tjenester.

Ny teknologi gir helsegevinst

Helse og omsorg er området Norge investerer mest i - men i norsk helseteknologi ligger det fortsatt et ubenyttede potensiale. Evner vi å videreutvikle og ta i bruk kunnskapen og forskningsresultater på dette feltet vil det komme befolkningen, helsesektoren og næringslivet til gode.

Nå setter Forskningsrådet, Vitenskapsakademiet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi fokus på de store mulighetene som ligger i norsk helseteknologi gjennom et fellessymposium. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil møte representanter fra forskning og næringsliv og diskutere hvordan helseteknologi kan bidra til bedre og tryggere tjenester.

Forskere fra ulike områder innenfor helseteknologi og medisin vil belyse hvordan norske forskningsmiljøer sammen med næringslivet kan bidra til å sikre et godt helsevesen for kommende generasjoner.

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén vil med forskjellige eksempler illustrere det store ubenyttede potensialet som ligger i norsk helseteknologi.

Foredragsholdere

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Helseteknologi for bedre og tryggere tjenester
  • Prodekan Bjørn Gustafsson (NTNU): Teknisk medisin i fremtidens helsevesen
  • Professor Kristin Braa (UiO): Innovativ bruk av IKT for helse i utviklingsland
  • Professor Inger Sandlie (UiO): Fra molekylær grunnforskning til innovasjon og skreddersydd medisin
  • Professor Erik Fosse (OUS/Intervensjonssenteret): Teknologien styrker og utfordrer helsetjenesten
  • Arvid Hallén (Adm. dir. Norges Forskningsråd): Helseteknologi - stor bredde og lovede prosjekter

Programkomite: Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, professor Roy H. Gabrielsen, professor John Grue, professor Anne-Brit Kolstø og professor Anne Spurkland

Foredragene vil bli publisert på engelsk i DNVA/NTVAs bokserie etter symposiet.