Musikkens nasjonsbyggende rolle etter 1814

Professor Harald Herresthal (bilde) holder foredraget  «Fra isolasjon til anerkjennelse. Musikkens nasjonsbyggende rolle etter 1814» på møtet i Akademiet torsdag 20. februar. Møtet starter kl. 18.00 og er åpent for alle interesserte. Før foredraget holder professor Tore Grønlie minnetale over Alf Kaartvedt og professor Kirsti Strøm Bull holder minnetale over Lucy Smith.

Bilde
Harald Herresthal er professor ved Norges musikkhøgskole. Foto: Kimm Saatvedt
Harald Herresthal er professor ved Norges musikkhøgskole. Foto: Kimm Saatvedt

Kort sammendrag av Herresthals foredrag

Allerede et år etter at Norge i 1814 fikk sin egen grunnlov, forsøkte musikkpedagogen Lars Roverud å få politikerne til å opprette en nasjonal musikkskole. I de følgende årene fortsatte diskusjonene om hvordan Norge gjennom billedkunst, musikk og språk kunne markere seg som en selvstendig nasjon.

Herresthal vil i sitt fordrag trekke opp linjene fra de første forsøk på å skape en nasjonal tone og frem til den såkalte «gullalderen», når Edvard Griegs musikk spilles over hele Europa og forbindes med Norge som en kulturelt sett uavhengig nasjon. Foredraget ledsages av illustrasjoner og lydeksempler