ALLEA feiret sitt 20-årsjubileum på Vitenskapsakademiet

Sammenslutningen av europeiske akademier (ALLEA) feiret sitt 20-årsjubileum på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. - 25. april. Samtidig ble det avholdt generalforsamling med delegater fra hele Europa. Akademiets generalsekretær Øivind Andersen ble gjenvalgt som styremedlem for en ny 2-årsperiode. I tillegg ble det arrangert et symposium om hvordan man kan legge forholdene bedre til rette for lovende unge forskere.

Bilde
ALLEA holdt sin generalforsamling, og et symposium, på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. - 25. april. Foto: Anne-Marie Astad
ALLEA holdt sin generalforsamling, og et symposium, på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. - 25. april. Foto: Anne-Marie Astad

Symposiet hadde tittelen: «Enabling Early Career Researchers - Needs for Training of a New Generation».

Hovedforedraget ble holdt av presidenten i European Research Council, Jean-Pierre Bourguignon. Han presenterte planene det europeiske forskningsrådet har lagt for at unge lovende forskere skal kunne få en forskerkarriere i Europa.

Blant deltakerne på symposiet var professor Lauritz Broder Holm-Nielsen, visepresident i European University Association, Dr. Karen Lorimer fra Global Young Academy, og Kristina Ferkovic fra European Council of Doctoral Candidates.

På ettermiddagen var det en jubileumssesjon med musikk og festtale ved ALLEAs president Günter Stock.

For flere detaljer om symposiet se vedlegget ALLEA-symposiet på Vitenskaps-Akademiet med sammendrag av foredragene.  

For mer informasjon om generalforsamlingen se vedlegget ALLEA Generalforsamling.