Akademiets årsmøte holdt på Grand Hotel

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte ble i år holdt på Grand Hotel i henholdsvis Rococosalen og Speilsalen. Ved å arrangere møtet utenfor eget hus kunne alle som ønsket det få være med. Det var rundt 180 medlemmer og gjester til stede.

Bilde
Fullsatt sal på Grand hotell. Foto: Scanpix
Fullsatt sal på Grand Hotell. Foto: Scanpix

Preses Nils Chr. Stenseth ønsket velkommen og holdt en forskningspolitisk innledning.

Nye medlemmer
Deretter fikk de av Akademiets nye medlemmer som var til stede, overrakt sine medlemsdiplomer av presidiet. Generalsekretæren presenterte kort hvert av de nye medlemmene.

Bilde
De tilstedeværende nyinnvalgte medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:Kristian Berg, Terje Johansen, Atle Mysterud, Anders Goksøyr, Mark Achtman (lys jakke), Einar Uggerud, Hans Petter Langtangen, May-Britt Hägg, Zhibin Zhang, Albert Gjedde (bak) og Kristin Vala Ragnarsdottir. Foto: Scanpix
Nyinnvalgte medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: Kristian Berg, Terje Johansen, Atle Mysterud, Anders Goksøyr, Mark Achtman (lys jakke), Einar Uggerud, Hans Petter Langtangen, May-Britt Hägg, Zhibin Zhang, Albert Gjedde (bak) og Kristin Vala Ragnarsdottir. Foto: Scanpix
Bilde
Nyinnvalgte medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse: Kristian Tambs, Tone Selboe, Camilla Serck-Hanssen, Øystein Linnebo, Dagfinn Skre, Marit Melhuus, Rolf Tamnes, Xavier Philippe, Östen Dahl, Ingunn Lunde, Kjell Johan Sæbø og Geir Asheim. Foto: Scanpix
Nyinnvalgte medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse: Kristian Tambs, Tone Selboe, Camilla Serck-Hanssen, Øystein Linnebo, Dagfinn Skre, Marit Melhuus, Rolf Tamnes, Xavier Philippe, Östen Dahl, Ingunn Lunde, Kjell Johan Sæbø og Geir Asheim. Foto: Scanpix

Fridtjof Nansens belønning
Styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Øyvind Østerud redegjorde for fondenes virksomhet i 2013 og planene framover. Han delte ut Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2014 innen realfag og medisin og innen humaniora og samfunnsfag. Kirsten Sandvig fikk prisen innen realfag og medisin for sine forskningsresultater innen biokjemi og cellebiologi. Michael Schulte fikk prisen innen humaniora og samfunnsfag for sin forskning innen germansk og eldre nordisk språkhistorie.
Yasser Roudi ble tildelt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2014 for sine arbeider innen teoretisk nevrovitenskap.

Foredrag og festmiddag
Det var to musikalske innslag ved sopranen Marita Sølberg, akkompagnert av pianist John Lidal.

Generalsekretær presenterte Årsrapporten for 2013 og tidligere generalsekretær Reidun Sirevåg holdt minnetale over Akademiets æresmedlem Fred Kavli (1927 - 2013).

Bilde
Til venstre:  Marita Sølberg, akkompagnert av pianist John Lidal. Til h: Foredragsholder Sunetra Gupta. Foto: Scanpix
Til venstre: Marita Sølberg, akkompagnert av pianist John Lidal. Til h: Foredragsholder Sunetra Gupta. Foto: Scanpix

Professor Sunetra Gupta, University of Oxford, holdt kveldens hovedforedrag Begotten not created: How narratives emerge in science and literature

Deretter var det festmiddag, med tale av preses og takketaler av prisvinnerne Michael Schulte og Yasser Roudi, og av Øystein Linnebo på vegne av de nye medlemmene.