Akademiet besøker Eidsvollsbygningen

Akademiets høstekskursjon lørdag 23. august går til den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen som i 2014 har stått i sentrum for markeringen av 200-årsjubileet for Grunnloven. Det blir omvisning og orientering ved professor Øystein Rian.

Etter besøket i Eidsvollsbygningen går turen videre til Stein skole på Nes i Akershus, også kjent som "Eventyrskolen". I 1930-årene ble skolen utsmykket av kjente norske kunstnere, deriblant Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold, Henrik Sørensen, Birgit Abrahamsen og Per Teigen. De omskapte skolebygningen til en fantasifull og fargestrålende ramme rundt undervisningen.

Initiativtakere til utsmykningen var skolens lærer gjennom mange år, Erling Elverhøi, i samarbeid med Ingeborg Refling Hagen. Professor Anders Elverhøi, som selv trådte sine barnesko her, er omviser.  

Stein skole er i dag museum og utstillingslokale.

  •  Arrangementet er forbeholdt Akademiets medlemmer.