Marta Norheim om litteraturkritikk på Akademiet

Journalist og litteraturkritiker Marta Norheim stiller spørsmålet Korleis kan eg vite at ei bok er god? i sitt foredrag på Akademiets  formiddagsmøte 14. oktober. Møtet holdes i Akademiets hus og ledes av Stein Evensen (bildet). Formiddagsmøtene er åpne bare for Akademiets medlemmer.

Marta Norheim: Korleis kan eg vite at ei bok er god?

Litteraturkritikarar, kunstkritikarar, filmkritikarar, teaterkritikarar feller dommar over ulike kunstverk. Dette er ein vel etablert praksis, som det er vel verdt å tenkje gjennom: Korleis veit dei at ei bok, ein film eller eit kunstverk er bra saker? Ser dei noko som ligg i verket sjølv, eller skjer det meste inne i hovudet til kritikaren? Nokon vil hevde at det berre er snakk om meir eller mindre kvalifisert synsing og at det som føregår før dommen fell rett og slett er ein manøver basert på fordommar. Hun vil reflektere over kritikkens rolle, arbeidsmetodar og dilemma.

Marta Norheim er journalist og litteraturkritiker, mest kjent som kulturjournalist i NRK P2

 De øvrige møtene høsten 2014:

  • Onsdag 5. november: Håkon Harket: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til riget»
  • Tirsdag 9. desember: Ketil Lund: «Utviklingen mot overvåkingssamfunnet. Konsekvenser for den
    liberale rettsstat»

Formiddagstreffene ble startet opp av Arne Løvlie i 2000, som frem til sommeren 2012 var ansvarlig for de månedlige treffene. Møtene startet som en idé Løvlie hadde om å gjøre enda større nytte av Akademiets lokaler, og det faktum at mange av medlemmene som ikke var i full stilling kunne ha interesse av et uformelt formiddagstreff, der man kunne møtes til felles diskusjon og foredrag. Høsten 2012 overtok Stein Evensen ansvaret for treffene.

Temaene som bli tatt opp er svært varierte - med et populærvitenskapelig preg slik at det favner både den matematisk-naturvitenskapelige og den historisk-filosofiske klasse.