Tett og variert møteprogram i høst

To av Akademiets nyinnvalgte medlemmer, Ole A. Andreassen og Dagfinn Skre, åpner høstens møteprogram 18. september. «Psykoser - fra klinisk fenomen til molekylære mekanismer» er tittelen på Ole A. Andreassens foredrag. Dagfinn Skre skal snakke om "Norðvegr-Norge: Fra skipsled til kongedømme". Før foredragene holder Olav Torvund minnetale over Jon Bing. Møtet er åpent for alle interesserte.

Bilde
Ole A. Andreassen og Dagfinn Skre. Foto: Universitetet i Oslo
Ole A. Andreassen og Dagfinn Skre. Foto: Universitetet i Oslo

23. september arrangerer Akademiet et forskningspolitisk temamøte i samarbeid med Norges forskningsråd. Spørsmålet som stilles er: Får Norge nok igjen for alt som bevilges til forskning?

23. oktober er det Akademimøte i regi av historisk-filosofiske klasse. Foredragsholder er Einar Lie. Han skal snakke om «Første verdskrig som bruddpunkt i norsk historie. Før foredraget holder Kristian Gundersen minnetale over Arne Løvlie.

6. november er det Akademimøte i Bergen. Det blir foredrag ved to av Akademiets nyinnvalgte medlemmer, Anders Goksøyr og Ingunn Lunde. Anders Goksøyr holder foredrag om «Økogenomikk - nye strategier for overvåking av havets helsetilstand». Ingunn Lunde skal ta for seg "Russisk språkkultur etter perestroika». Før foredragene holder Rolf Reed minnetale over Knut Auklend.

20. november får Akademiet besøk av den amerikanske forskeren og forfatteren Janes Diamond som har skrevet en rekke populærvitenskapelige bøker hvorav The Third Chimpanzee (1991), og Guns, Germs, and Steel (1997) er mest kjent. Hans foredrag på Det Norske Videnskaps-Akademi har fått tittelen «The history of everybody, for the last 11 000 years". Før foredraget holder Olav Lausund minnetale over Maren-Sofie Røstvig. Deretter holder Tove Bull minnetale over Andreas Bjørkum. 

26. november arrangerer Akademiet et møte i samarbeid med Polyteknisk forening. Tema: Helse - hvordan følge opp "The Lancet - University of Oslo Commission on Global Governance for Health" som ble lagt fram i februar 2014.

11. desember avslutter Akademiet årets møteprogram med et temamøte om grunnforskning. Gudmund Hernes og Nils Roll-Hansen innleder til debatt om «Grunnforskning - hva er det og hva skal det være godt for?»

På høstprogrammet står også Birkelandforelesningen (25. september) og Nansen Minneforelesning (10. oktober).

Arrangementene foregår i Akademiets hus og er åpne for alle interesserte med mindre noe annet er presisert.