En dag i oktober i Nansens fotspor

10. oktober markeres Fridtjof Nansens fødselsdag med tre arrangementer på Vitenskapsakademiet. Det starter med seminaret  Resources and risks in the new Arctic Ocean: The international way forward.  Amy Arnsten ved Yale University holder årets Nansen Neuroscience Lecture med tittelen Molecular events in Nansen's "Dotted Substance": Intracellular mechanisms governing higher cognitive network connections. Dagen avsluttes med tradisjonsrike Nansen Minneforelesning der professor Tor Eldevik holder foredraget "En kort historie om klima - de nordlige hav fra siste istid til global oppvarming". Her vil også Jon Ove Methlie Hagen bli tildelt Framkomiteens belønning for polarforskning. 

Bilde
Forskningsskipet til Universitetet i Tromsø, FF Helmer Hansen i felt.
Forskningsskipet til Universitetet i Tromsø, FF Helmer Hansen i felt.

Resources and risks in the new Arctic Ocean: the international way forward

- A seminar to honour the memory of Fridtjof Nansen

Kl. 08.30 - 12.30 | Vitenskapsakademiet | Åpent møte

Se Program(PDF)

In the event at The Norwegian Academy of Science and Letters, resources and risks in the new Arctic Ocean will be addressed by world-class scientists.

The retreat of summer sea ice in the Arctic Ocean opens a new ocean for the first time in human history. The loss of sea ice affects the regional and global climate system, Arctic and subarctic ecosystems, and national and international policies concerning the region and its environment and resources. To date, most research and activity in the Arctic Ocean has taken place on the continental shelves, in the areas under the jurisdiction of the Arctic Ocean rim nations. Human activity in these regions, such as shipping, oil and gas development, and fisheries, can have lasting effects on ecosystems and economic well-being of Arctic residents. This deserves extensive study, including international collaboration.

The Nansen Legacy consortium welcomes to a half-day meeting with internationally renowned scientists to shed light on the scientific, ecologic and management challenges of the new Arctic Ocean. The meeting addresses politicians, industry leaders, managers and scientists dedicated to the future sustainable development of the Arctic Ocean. The ultimate goal is to-fold. We wish to view Norwegian challenges in marine Arctic research related to the endeavours of other active research nations in the Arctic Ocean. We wish also to contribute to a pan-Arctic coordination of marine research and improved research integration.


Nansen Neuroscience Lectures

Kl. 13-14 | Vitenskapsakademiet | Åpent møte | Kaffe, forfriskninger, mingling fra 12:30

Foredragsholder: Amy F.T Arnsten, Yale University:
Molecular events in Nansen's "Dotted Substance": Intracellular mechanisms governing higher cognitive network connections. Foredragsholder: Amy FT Arnsten, Yale University.
Abstract og CV (pdf)

Introduksjon ved Akademiets preses, Nils Chr. Stenseth, og Linda H. Bergersen, UiO.


Bilde
Amy F. T. Arnsten
Amy F. T. Arnsten

Kort om foredraget:
Arnsten vil i foredraget ta for seg sin forskning på prefrontalkorteks, som ligger rett bak pannebrasken og som er den mest utviklede delen av hjernen. Dette er senteret for høyere mentale funksjoner, som abstrakt tenking, resonnering, arbeidsminne, planlegging, beslutning, kontroll av emosjoner. Amy Arnsten har gjort flere oppdagelser om grunnlaget for disse funksjonene og hvordan de blir forstyrret ved aldring, stress og sykdommer (schizofreni, ADHD, Alzheimer).
De samme mekanismene som gjør at vi stenger av resonnering til fordel for kamp eller flukt når livsfare truer, kan - om de kommer ut av kontroll - føre til sykdom med tankeforstyrrelser, hukommelsessvikt og degenerasjon i hjernen. Arnstens arbeid har alt ført til nye behandlingsstrategier.

Bilde
Obligatorisk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chemical “vicious cycle” (red arrows), involving the intrcellular messenger cAMP, leads to a modification, or phosphorylation, of the protein Tau — cause of the neurofibrillary tangles that are a hallmark of Alzheimer’s disease. In young neurons, this cycle is held in check by the enzyme phosphodiesterase PDE4A, which breaks down cAMP. With advanced age, PDE4A is lost, leading to chronically increased levels of cAMP, causing buildup of the damaging p-Tau protein (Carlyle BC et al. 2014 Proc Natl Acad Sci USA). It also leads to chronic opening of cAMP dependent potassium channels, causing weakened network activity in the prefrontal cortex and impaired working memory (Wang M et al. 2011 Nature; Arnsten AFT et al. 2012 Neuron).
Figure from: How age opens the gates for Alzheimer’s (provided by Amy F.T. Arnsten).

Nansen Minneforelesning

Nansen minneforelesning ble opprettet i forbindelse med feiringen av Fridtjof Nansens 100-årsdag i 1961. Minneforelesningen har siden den gang vært er et årlig arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi.

I år holder professor Tor Eldevik forelesningen med tittel En kort historie om klima - de nordlige hav fra siste istid til global oppvarming.

Bilde
Tor Eldevik

Tor Eldevik er professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Sammendrag:
Golfstrømmens forlengelse mot Arktis holder Norskehavet og store deler av Barentshavet isfritt. Dette er en forutsetning for vårt milde klima og rike tilgang til marine ressurser, en bærebjelke for norsk velstand og egenart. Denne sammenhengen sto allerede klart fram for Nansen og hans samtidige. Forelesningen vil presentere en ny samlet framstilling av hvordan vårt marine klima har endret seg fra siste istid, via observert nåtid, til framtiden slik vi kjenner den fra klimamodeller. En slik framstilling forutsetter et tilstrekkelig datagrunnlag og et gyldig rammeverk for å beskrive årsak-virkning. Forelesningen vil spesielt diskutere hvordan denne helhetlige tilnærmingen er en del av den vitenskapelige arven etter Nansen.

I forbindelse med Nansen minneforelesning deler Universitetet i Oslo ut Framkomiteens Belønning for Polarforskning.

Prisen for 2014 går til Jon Ove Methlie Hagen ved Institutt for geofag, og blir delt ut av Ole Petter Ottersen, rektor ved Univeritet i Oslo.

Bilde
Jon Ove Methlie Hagen
Jon Ove Methlie Hagen

Utdrag fra Komiteens begrunnelse:
Professor Jon Ove Methlie Hagen har mer enn 25 års erfaring innen feltet glasiologi med hovedfokus på studier av hvordan arktiske isbreers masse øker eller minker over tid. Han er en ledende norsk glasiolog som gjennom sin forskning har vært med på å gi meget viktige bidrag til bedre å forstå hvordan våre breer og ikke minst våre store isdekker vil respondere på fremtidige klimaendringer.