Tre Akademimedlemmer får nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard Moser er tildelt årets nobelpris i medisin. Det er første gang i historien at norske forskere får prisen. De deler prisen med britiske John O'Keefe som tidligere i år også mottok Kavliprisen i nevrovitenskap. Prisvinnerne tildeles nobelprisen i medisin for sine oppdagelser av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen. Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer prisvinnerne.

May-Britt og Edvard Moser leder Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU i Trondheim. De har samarbeidet med John O'Keefe ved flere anledninger. De tre møttes også i Trondheim i forbindelse med Kavliprisarrangementene i Trondheim i september.

Det er første gang Nobelprisen i medisin går til Norge, og da er det ikke overraskende at den går nettopp til ekteparet Moser, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

- Deres arbeid innen nevrovitenskap, med vekt på hukommelse og stedsans er internasjonalt banebrytende, og de har allerede mottatt de alle fleste internasjonale priser som er mulig å få på sitt område, sier Bovim.

Bilde
John O

Hjernes indre GPS

Hvordan kan vi forstå hvor vi er? Hvordan kan vi finne veien fra ett sted til et annet? Hvordan koder hjernen denne informasjonen slik at vi omgående finner den rette veien neste gang vi går samme vei?

Årets nobelprisvinnere har oppdaget et posisjoneringssystem, en slags "indre GPS" i hjernen, som gjør det mulig å orientere seg i rommet.

I 1971 oppdaget John O'Keefe den første komponenten av dette posisjoneringssystemet. Mer enn 30 år senere, i 2005, oppdaget May-Britt og Edvard Moser en annen viktig del av hjernens posisjoneringssystem. De identifiserte Grid-celler, som skaper en koordinatsystem for posisjonsbestemmelse. Deres videre undersøkelser viste hvordan de ulike celletyper virker sammen for at vi skal forstå hvor vi er og hvordan vi skal finne veien.

Prisvinnernes funn har løst et problem som har opptatt filosofer og forskere i århundrer: Hvordan hjernen skaper et kart over rommet som omgir oss, og gjør det gjør oss i stand til å finne fram i kompliserte omgivelser, skriver NTNU på sine nettsider.

Edvard og May-Britt Moser ble valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i henholdsvis 2004 og 2006. John O'Keefe ble innvalgt i 2014.