Foredrag med Jared Diamond

Den prisbelønte forfatteren Jared Diamond gjester Vitenskapsakademiet 20.november. Her holder Diamond foredraget The history of everybody, for the last 11.000 years der han med utgangspunkt i sine bøker og forskning, gir oss et innblikk i hvorfor historien har forløpt såpass forskjellig på de ulike kontinentene og hvordan dette har bidratt til å forme ulikhetene i moderne samfunn. Han vil også rette fokus på Norges historie i lys av dette.

Bilde
Foto: Dan Petter Neegaard/Spartacus forlag
Foto: Dan Petter Neegaard/Spartacus forlag

Jared Diamonds deltar også på konferansen The Past Plague Pandemics (Justinian, Black Death, Third) in Light of Modern Molecular Life Science Insight på Vitenskapsakademiet 19. og 20. november. Her vil han holde foredraget Evolution of human infectious diseases og deretter konferansens oppsummering.

Sammendrag - The history of everybody, for the last 11.000 years:

The biggest question of long-term history concerns the different unfoldings of history on the different continents over the last 11,000 years.  Those different unfoldings contributed to shaping the differences among human societies in the modern world.  Why did agriculture, writing, metal tools, and state governments develop indigenously at different rates and at different times, or not develop at all, on different continents? 
A result of these differences is that most modern Norwegians are descended from Norway's ancient inhabitants of several thousand years ago and speak an Indo-European language, rather than those ancient Norwegians and their language having become replaced by a people and language from another continent.

Om Jared Diamond
Jared Diamond ble født i 1937 i Boston, Massachusetts. Han tok graden Bachelor of Arts i 1958 i Harvard, og graden PhD i fysiologi og biofysikk i 1961 i Cambridge. Han returnerte til Harvard og ble der til 1968 da han fikk et professorat ved UCLA Medical School.

Ved siden av dette gjorde han suksess med sin forskning innen ornitologi og økologi. Senere i sin karriere forsket han også på environmental history som er studien av menneskets påvirkning og samhandling med naturen og verden over lang tid. Den fokuserer på hvordan mennesket både er med på å skape og er formet av denne samhandlingen.

Diamonds første populærvitenskapelige bok The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal ble utgitt i 1991. Den handler om menneskets evolusjon og den moderne verden og tar for seg temaer som antropologi, evolusjonsbiologi, genetikk, økologi og lingvistikk. I 1998 fikk han Pulitzer prisen for Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies i kategorien General Non-Fiction.  Diamonds foreløpig siste bok, The World Until Yesterday, ble utgitt i 2012.