Nyttårshilsen fra Akademiets preses

Godt nytt år!

Et nytt Akademi-år ligger foran oss. Fjorårets høye aktivitetsnivå vil fortsette i 2015. Vårens møteprogram er nå klart og spenner over en rekke temaer og speiler således det som er Det Norske Vitenskaps-Akademis særtrekk: et faglig mangfold. Det gjelder så vel for de ordinære torsdagsmøtene som formiddagsmøtene på tirsdager og for de møtene som arrangeres av de enkelte faggruppene.

Bilde
- Det er veldig gledelig at vi nå har fått muligheten til å etablere et Ungt Akademi i Norge, sier preses Kirsti Strøm Bull. Foto: Eirik Furu Baardsen
Kirsti Strøm Bull, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Eirik Furu Baardsen

Som i tidligere år vil et høydepunkt være utdelingen av Abelprisen i uke 21. Men la meg også spesielt nevne akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag i mars der temaet vil være økonomi og politikk og møtet med Nobelprisvinnerne May-Britt og Evard Moser i april.

Forskningspolitiske spørsmål vil i 2015 som i tidligere år være et sentralt tema for Akademiet. Vi vil fortsette det viktige arbeidet som avtroppende preses Nils Chr. Stenseth her har nedlagt. Gjennom sine tre år som preses og i alt seks år i presidiet har forskningspolitikk og betydningen av den frie forskerinitierte grunnforskningen vært en fanesak for ham. Jeg vil takke ham for hans betydelige innsats og jeg vil også takke ham for de tre årene jeg selv har hatt gleden av å samarbeide med ham i presidiet.

Nytt medlem i presidiet er Ole M. Sejersted. Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid i presidiet og i styret og med Akademiets dyktige stab.
Det er møtene i Akademiet mellom forskere på tvers av fag og institusjoner som gir Akademiet tyngde i dets forskningspolitiske arbeid og gjennom andre oppgaver. 

Det er medlemmene som er Vitenskapsakademiet og et godt nytt Akademi-år ønskes dere alle!


Kirsti Strøm Bull