Kirsti Strøm Bull preses i 2015

Kirsti Strøm Bull overtar som preses i Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1. januar 2015. Med seg i presidiet får hun generalsekretær Øivind Andersen og visepreses Ole M. Sejersted. Sejersted ble valgt på medlemsmøtet 11. desember der nesten 100 Akademi-medlemmer var møtt fram. De andre to var ikke på valg.

Det var også valg på medlemmer til klassestyrene. I 2015 vil de ha følgende sammensetning:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

  • Mats Tilset, leder
  • Anders Elverhøi, nestleder
  • Erik Boye, sekretær

Den historisk-filosofiske klasse

  • Jan E. Myhre, leder
  • Andreas Føllesdal, nestleder
  • Ingvild Sælid Gilhus, sekretær 

Klassestyrene utgjør sammen med presidiet styret i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Valgkomiteen i 2015 består av:
Reidun Sirevåg (leder), Øyvind Østerud, Rolf Anker Ims (Tromsø, ny), Astrid Andresen (Bergen, ny)