Nye medlemmer i Vitenskapsakademiet

Innvalg av nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi ble enstemmig vedtatt på medlemsmøtet 25. februar. I den matematisk-naturvitenskapelige klasse er det valgt inn 14 nye medlemmer. I den historisk-filosofiske klasse er det 19 nye medlemmer.

Se gruppeindelinger nederst

Disse ble innvalgt i 2016:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske
Gr.  Navn/Arbeidssted
1    Munthe-Kaas, Hans Z., Universitetet i Bergen
1    Veierød, Marit B., Universitetet i Oslo
2    Read, Alexander Lincoln, Universitetet i Oslo
3    Malthe-Sørenssen, Anders, Universitetet i Oslo
3    Xu, Chong-Yu, Universitetet i Oslo
5    Vandvik, Vigdis, Universitetet i Bergen
6    Eijsink, Vincent G. H., Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
6    Aalen, Reidunn Birgitta, Universitetet i Oslo
7    Njølstad, Pål Rasmus, Universitetet i Bergen
7    Undlien, Dag, Universitetet i Oslo
8    Dale, Anders M., University of California, San Diego, USA

Utenlandske
Gr.  Navn/Arbeidssted
3    Spakman, Wim, Universitetet i Utrecht, Nederland
6    Stevens, Raymond Charles, University of Southern California, USA
7    Whitelaw, Andrew, University of Bristol, Storbritannia

Den historisk-filosofiske klasse

Norske
Gr.  Navn/Arbeidssted
1    Sandvik, Hilde, Universitetet i Oslo
1    Westad, Odd Arne, Harvard University, USA
2    Amundsen, Arne Bugge, Universitetet i Oslo
2    Lexau, Siri Skjold, Universitetet i Bergen
2    Neumann, Iver B., London School of Economics, Storbritannia
2    Stige, Brynjulf, Universitetet i Bergen
3    Fjell, Anders M., Universitetet i Oslo
4    Bjerck Hagen, Erik, Universitetet i Bergen
5    Haug, Dag Trygve Truslew, Universitetet i Oslo
5    Westergaard, Marit, Universitetet i Tromsø -- Norges arktiske universitet
6    Cordero-Moss, Giuditta, Universitetet i Oslo
7    Brochmann, Grete, Universitetet i Oslo
7    Knutsen, Oddbjørn, Universitetet i Oslo
8    Tønnessen, Aud Valborg, Universitetet i Oslo

Utenlandske
Gr.  Navn/Arbeidssted
1    Lind, Gunner, Københavns universitet, Danmark
3    Railton, Peter, University of Michigan, USA
4    Phelan, James, The Ohio State University, USA
5    Heltoft, Lars, Roskilde Universitet, Danmark
5    Romaine, Suzanne, University of Hawaii

 

Gruppeinndeling

Den historisk-filosofiske klasse
Gr. 1    Historie
Gr. 2    Kulturfag og estetiske fag
Gr. 3    Filosofi og psykologi
Gr. 4    Litteraturvitenskap
Gr. 5    Filologi og språkvitenskap
Gr. 6    Rettsvitenskap
Gr. 7    Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
Gr. 8    Religionsvitenskap og teologi

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Gr. 1    Matematiske fag
Gr. 2    Astronomi, fysikk og geofysikk
Gr. 3    Geofag
Gr. 4    Kjemi
Gr. 5    Biologi
Gr. 6    Cellebiologi og molekylærbiologi
Gr. 7    Medisinske fag
Gr. 8    Teknologiske fag

 

Det er kun medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi som kan forslå nye medlemmer og den prosessen starter hvert år i september. Styret bestemmer hvor mange ledige plasser man kan stille til disposisjon og det er alltid flere forslag enn det er ledige plasser. I januar får alle medlemmer anledning til å stemme. Avstemningen er hemmelig og innvalg krever minst halvparten av de avgitte stemmene.