Fridtjof Nansens belønning 2017

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Trond Helge Torsvik ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.  Han får prisen for fremragende forskning innen geofysikk. Nansens belønning for yngre forskere er tildelt Dr. Jannike Solsvik ved NTNU for fremragende forskning innen væskedynamikk.

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 22. mars 2017 å tildele Trond Helge Torsvik Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2017 innen realfag og medisin. Han får prisen for fremragende forskning innen geofysikk.

Professor Trond Helge Torsvik er ansatt ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo og var tidligere leder av Senter for Jordens utvikling og dynamikk.

Bilde
Trond Helge Torsvik
Trond HelgeTorsvik

Bildearkiv: Bilder av vinnerne finnes her

Komiteens begrunnelse:
Torsvik er en av verdens fremste eksperter når det gjelder jordens geografiske og platetektoniske utvikling gjennom 550 millioner år av jordens historie. Hans fagfelt forsøker å forklare og forutsi hvordan jordskorpen og dens kontinenter beveger seg. Mest kjent er han kanskje for utviklingen av programvare for analyser av slike bevegelser, programvare Torsvik har gjort tilgjengelig for alle. Torsvik er meget aktiv i internasjonale samarbeidsprosjekter og har mottatt en lang rekke prestisjetunge, internasjonale utmerkelser.

Hans publikasjonsliste er imponerende, med 230 fagfellevurderte artikler, hvorav mange faglig tunge bidrag i prestisjefylte tidsskrifter der han ofte er første- eller siste-forfatter. Han er den mest siterte geofysiker/geolog i Norge. Et nylig funn (Nature, 2010) er det faglige grunnlaget for et Centre of Excellence (CEED) ved Universitet i Oslo, der Torsvik er assisterende direktør. I tillegg til sin sterke vitenskapelige publikasjonsliste har han skrevet en rekke andre artikler, også populærvitenskapelige, og eksponert seg i TV og radio for å forklare sine funn. Torsvik er ofte invitert som foredragsholder ved de viktigste internasjonale møtene i feltet.

Trond H. Torsvik har gjennom mange år levert fremragende forskning innen sitt fagfelt og har oppnådd fortjent anerkjennelse for dette. Han er høyst kvalifisert til å motta Nansens belønning for fremragende forskning.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Bilde
 Jannike Solsvik
Jannike Solsvik

Styret har videre besluttet å dele Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2017 til Dr. Jannike Solsvik. Hun får prisen for fremragende forskning innen væskedynamikk. Dr. Jannike Solsvik er ansatt ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU.

Komiteens begrunnelse:
Dr. Jannike Solsvik er født i 1982 og har hatt en strålende forskerkarriere på kort tid. Hennes fagfelt er en kombinasjon av væskedynamikk, kjemi og matematikk, der hun har utmerket seg spesielt. Arbeidet er hovedsakelig teoretisk, ispedd en del eksperimentelle prosjekter. Hennes bidrag er meget sterke når det gjelder programmering, numeriske metoder og matematisk modellering. Solsvik har stort sett laget sine egne algoritmer og datamaskinprogrammer for å løse de vitenskapelige problemene, noe som har gitt henne en unik forståelse av de fysiske og matematiske problemene hun har studert. Det har også gitt henne muligheter til å kombinere forskjellige fagfelt, for eksempel væskedynamikk og termodynamikk.

Publikasjonslisten til Solsvik er imponerende for en ung forsker. Siden 2011 har hun publisert 48 artikler, hvorav 44 som førsteforfatter. Dette bærer vitnesbyrd om en svært produktiv og oppfinnsom forsker. Det er verdt å nevne at hennes universitet (NTNU) har gitt henne en forlenget postdoc-kontrakt slik at hun kan kvalifisere seg for et professorat.

Jannike Solsvik har levert usedvanlig mange og gode publikasjoner gjennom sin korte forskerkarriere. Hennes doktorgrad inneholdt en eksepsjonell mengde nye data som vitner om en arbeidsom og oppfinnsom forsker. Hun er utvilsomt kvalifisert til å motta Fridtjof Nansens pris for yngre forskere.
 

***

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 3. mai 2017. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forsk-ning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin. I 2016 deles belønningen ut innen humaniora og samfunnsfag.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere består av et 100 000 kroner og et diplom. Be-lønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Belønningen er tverrfaglig.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand hotel tirsdag 3. mai. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene. Han kan kontaktes på mobilnummer: 90 14 06 23