Fridtjof Nansens belønning for 2018

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles Egil Kraggerud og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere tildeles Terje Lohndal

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme har besluttet å tildele professor emeritus Egil Kraggerud Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag. Han får prisen for fremragende forskning innen klassisk filologi.

Bilde
Obligatorisk!
Egil Kraggerud på Forum Romanum

Styret har videre besluttet å tildele Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere til professor Terje Lohndal. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk språkvitenskap.

Bilde
Obligatorisk!
Terje Lohndal

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.


Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere består av et 100 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år.

For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. 

Belønningene deles ut av styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Øyvind Østerud på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel torsdag 3. mai.

 

For mer informasjon, kontakt Line Therese Nævestad: l.t.navestad@dnva.no